CORONAVIRUS SARS-CoV-2 – ondernemingen

Op 24 april 2020 heeft de nationale Veiligheidsraad een aantal maatregelen bekendgemaakt die het moeten mogelijk maken om geleidelijk uit de ‘soft lock down’ te geraken.

Deze maatregelen houden enerzijds een versoepeling in van een aantal maatregelen, maar anderzijds ook een verstrenging van een aantal richtlijnen.

Belangrijkste doelen van deze maatregelen zijn:

  • Het verder indijken van de verspreiding van het virus door het verder aanhouden van de hygiënische maatregelen (beperken intermenselijke contacten, aanhouden van een goede handhygiëne, zich isoleren indien men ziek is of zich ziek voelt)
  • Het geleidelijk uitbreiden en/of heropstarten van de economische activiteit (een aantal sectoren die konden blijven verder werken waren op eigen initiatief van de ondernemers stilgelegd en andere sectoren waren verplicht gesloten) met respect voor de beschermingsmaatregelen

De aandacht werd er op gevestigd dat de versoepeling van de maatregelen uit voorzichtigheid gefaseerd verloopt en dat het altijd mogelijk is om sommige versoepelingsmaatregelen opnieuw in te trekken als de evolutie van de epidemie (opnieuw) ongunstig verloopt.

We moeten er ons met zijn allen van bewust zijn dat wij ons nog steeds in een delicate gezondheidssituatie bevinden. De epidemie is nog niet gedaan en kan altijd in volle hevigheid hernemen…

Hierna zijn twee documenten opgenomen die de ‘exitstrategie’ beschrijven en ondersteunen:

In verband met de handelszaken (de winkels) zullen specifieke (bijkomende) richtlijnen worden uitgewerkt die het moeten mogelijk maken om op een veilige manier opnieuw aan het werk te gaan.

Wat de horeca betreft zullen er later maatregelen worden genomen om (een deel van) de horecazaken opnieuw te laten open gaan. Probleem bij deze zaken is, dat er moet worden onderzocht hoe er op een efficiënte manier kan over gewaakt worden dat de afstand kan worden bewaard. Creativiteit van elke horeca-uitbater – meer nog dan voor een andere handelszaak – zal daar van belang zijn.

Aangezien er wordt verwacht dat er in de toekomst een nieuwe golf van besmettingen op ons afkomt zal al onze creativiteit als ondernemer moeten worden bovengehaald om in de toekomst een nieuwe lock down te vermijden of minstens zo kort mogelijk te houden.

Wij wensen al onze ondernemers veel succes bij de heropstart.

Vergeet niet dat wij, Ondernemend Waasmunster, er zijn voor u.

Met uw vragen kan u steeds bij ons terecht via het e-mailadres info@ondernemendwaasmunster.be En naarmate er meer informatie beschikbaar wordt, zal dit hier worden bekend gemaakt.

#

Comments are closed